OMRÅDESNÄMNDEN

Torsdagar kl 13.00 -17.00. Sal P224, Arrheniuslab Hus P

 • 8 september 
 • 20 oktober 
 • 1 december 

ARBETSUTSKOTTET

 • 17 - 18 augusti, internat Tovetorp 
 • 3 oktober, måndag, kl. 13.00 - 17.00. E503, Arrheniuslab
 • 15 november, tisdag kl. 13.00 - 17.00. E503, Arrheniuslab 

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

Torsdagar kl. 9.30 - 12.00.  Sal P24, Arrheniuslab Hus P

 • 1 september
 • 13 oktober
 • 24 november 

Kemiska SB

Torsdagar kl. 10.00 - 12.00

 • 1 september. Kungstenen, Aula Magna
 • 13 oktober. Mimer, Aula Magna
 • 24 november. Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB

Torsdagar kl. 10.00 - 12.00. Tarfalarummet, Hus T, Geohuset

 • 1 september
 • 13 oktober 
 • 24 november 

Mat-Fys SB

Torsdagar kl. 8.30 - 10.00. Albano

 • 1 september 
 • 13 oktober 
 • 24 november 

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

Måndagar kl. 13.00 - 16.00

 • 15 augusti. Grodan, Hus A pl 2, Södra huset
 • 26 september. Grodan, Hus A pl 2, Södra huset
 • 7 november. Kungstenen, Aula Magna

PREFEKTMÖTEN

 • 14 september, onsdag kl 15 - 17. Kungstenen,  Aula Magna 
 • 6 december,  tisdag kl 15 - 17. Sal 4205, Hus 2, Albano

FORSKARUTBILDNINGSBEREDNINGEN

 • 27 september kl. 14-16 i Grodan
 • 8 nov kl. 14-16, via Zoom
 • 12 dec kl. 14-16 i Ugglan