OMRÅDESNÄMNDEN

Torsdagar kl 13.00 -17.00

 • 8 september 
 • 20 oktober 
 • 1 december 

ARBETSUTSKOTTET

 • 17 - 18 augusti, internat
 • 3 oktober, måndag, kl. 13.00 - 17.00
 • 15 november, tisdag kl. 13.00 - 17.00

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

Torsdagar kl. 9.30 - 12.00

 • 1 september
 • 13 oktober
 • 24 november 

Kemiska SB

Torsdagar kl. 10.00 - 12.00

 • 1 september 
 • 13 oktober 
 • 24 november 

Geo-miljö SB

Torsdagar kl. 10.00 - 12.00

 • 1 september
 • 13 oktober 
 • 24 november 

Mat-Fys SB

Torsdagar kl. 8.30 - 10.00

 • 1 september 
 • 13 oktober 
 • 24 november 

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

Måndagar kl. 13.00 - 16.00

 • 15 augusti 
 • 26 september 
 • 7 november