OMRÅDESSNÄMNDEN

9 september kl. 13.00 -17.00
21 oktober kl. 13.00 -17.00
2 december kl. 13.00 -17.00

ARBETSUTSKOTTET

18 - 19 augusti INTERNAT
5 oktober kl. 13.00 - 17.00
16 november kl. 13.00 - 17.00

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

2 september kl. 9.30 - 12.00
14 oktober kl. 9.30 - 12.00
25 november kl. 9.30 - 12.00

Kemiska SB

2 september kl. 9.00 - 11.00
14 oktober kl. 9.00 - 11.00
25 november kl. 9.00 - 11.00

Geo-miljö SB

2 september kl.10.00 - 12.00
14 oktober kl.10.00 - 12.00
25 november kl.10.00 - 12.00

Mat-Fys SB

2 september kl. 8.30 - 10.00
14 oktober kl. 8.30 - 10.00
25 november kl. 8.30 - 10.00

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

16 augusti kl. 13.00 - 16.00
27 september kl. 13.00 - 16.00
8 november kl. 13.00 - 16.00

PREFEKTMÖTE

15 september kl. 15.00 -17.00
8 december kl. 15.00 -17.00

FORSKARUTBILDNINGSBEREDNING

10 augusti kl. 14.00 - 16.00
28 september kl. 14.00 - 16.00
9 november kl. 14.00 - 16.00
14 december kl. 14.00 - 16.00