OMRÅDESSNÄMNDEN

30 januari, kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
27 mars, kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
29 maj, kl. 09.00 - 13.00 Sal P224, Arrheniuslab Hus P

ARBETSUTSKOTTET

15 januari, kl. 13.00 - 17.00, Sal E503 Arrheniuslab
12 mars, kl. 13.00 - 17.00 Sal E503, Arrheniuslab
14 maj, kl. 13.00 - 17.00 Sal E503, Arrheniuslab

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

23 januari, kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
20 mars, kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
22 maj kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P

Kemiska SB

23 januari, kl. 9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna
20 mars, kl. 9.00 - 11.00 Sal P224, Arrheniuslab Hus P
22 maj, kl. 9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB

23 januari, kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
20 mars, kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
21 maj, kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset

Mat-Fys SB

23 januari, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
20 mars, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
22 maj, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

14 januari, kl. 13.00 - 17.00 Sal U28, Geohuset
11 mars, kl. 13.00 - 17.00 Sal U28, Geohuset
13 maj, kl. 13.00 - 17.00 Sal Y21, Geohuset

PREFEKTMÖTE

19 februari, kl. 15.00 - 17.00, Kungstenen, Aula Magna
7 maj, kl. 15.00 - 17.00, Kungstenen, Aula Magna

FORSKARUTBILDNINGSBEREDNINGEN

5 februari, kl. 14.30 - 16.30, Grodan, Hus A pl 2
2 april, kl. 14.30 - 16.30, Grodan, Hus A pl 2
4 juni, kl. 14.30 - 16.30, Grodan, Hus A pl 2