OMRÅDESSNÄMNDEN

9 september, kl. 13.00 - 17.00 Sal P224, Arrheniuslab hus P
21 oktober kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
2 december kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna

ARBETSUTSKOTTET

19 - 20 augusti Internat Tovetorp. Lunch till lunch
6 oktober kl. 13.00 - 17.00 E503, Arrheniuslab
17 november kl. 13.00 - 17.00 E503, Arrheniuslab

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

2 september kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
14 oktober kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
25 november kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P

Kemiska SB

2 september kl. 9.00 - 11.00 Mimer, Aula Magna
14 oktober kl. 9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna
25 november kl. 9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB

2 september kl. 10.00 - 12.00 Sal U36, Geohuset
14 oktober kl. 10.00 - 12.00 Sal U36, Geohuset
25 november kl.10.00 - 12.00 Sal U13, Geohuset

Mat-Fys SB

2 september kl. 8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
14 oktober kl. 8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
25 november kl. 8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

17 augusti kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
28 september kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
9 november kl. 13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna

PREFEKTMÖTE

15 september kl.15.00 - 17.00 Kungstenen, Aua Magna
8 december kl.15.00 - 17.00 Sal P232, Arrhenuslab Hus P