OMRÅDESSNÄMNDEN

10 september, kl.13.00 -17.00 Kungstenen, Aula Magna
23 oktober kl.13.00 -17.00 Kungstenen, Aula Magna
4 december kl.13.00 -17.00 Sal P224, Arrheniuslab Hus P

ARBETSUTSKOTTET

21 - 22 augusti INTERNAT Näsby Slott
8 oktober kl.13.00 - 17.00 E503, Arrheniuslab
19 november kl.13.00 - 17.00 E503, Arrheniuslab

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

4 september kl.09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
16 oktober kl.09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P
27 november kl.09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab Hus P

Kemiska SB

4 september kl.9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna
16 oktober kl.9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna
27 november kl.9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB

4 september kl.10.00 - 12.00 Sal U29, Geohuset
16 oktober kl.10.00 - 12.00 Sal U29, Geohuset
27 november kl.10.00 - 12.00 Sal Y23, Geohuset

Mat-Fys SB

4 september kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
16 oktober kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
27 november kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

19 augusti kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset
30 september kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset
11 november kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset

PREFEKTMÖTE

18 september kl.15.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
11 december kl.15.00 - 17.00 Mimer, Aula Magna