Program på Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Tid: 10.00 - 13.00
Plats: På Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Svante Arrhenius väg 20A. Det är skyltat in på gården. Se växterna och deras vänner och fiender på riktigt nära håll!

 • Hur får väggmossa och havtorn sitt kväve? Ulla Rasmussen, Katharina Pawlowski
 • Hur lyckas växterna stå upp (hur bildas ledningsvävnaden)? Edouard Pesquet
 • Hur försvarar sig växterna mot bladlöss? Lisbeth Jonsson
 • Hur kan växterna ta upp tungmetaller från marken? Maria Greger
 • Är vårblomningen i Östersjön giftig? Sara Rydberg
 • Guidad rundvandring i växthuset. Anna Pettersson

Information om dagen på institutionens hemsida

Program på Bergianska trädgården

Foto: Gunvor Larsson
Foto: Gunvor Larsson

Tid: torsdag 18 maj, kl 14–17

Plats: Bergianska trädgården, utanför och inne i Gamla orangeriet
Visning och föredrag är gratis

 • 14.00 Fascinerande växter – botanistens val.
  Följ med en botanist och titta på några av trädgårdens fascinerande växter. Samling vid Gamla orangeriet.

 • Science café
  Fyra forskare håller korta föredrag om fascinerande växter i Gamla orangeriet. Caféet är öppet till 17. Observera att tiderna är ungefärliga. De kan komma att förskjutas.
 • 15.00 Växter kan städa upp efter oss
  Docent Maria Greger, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik
 • 15.30 Gamla kartor och växters mångfald
  Hur landskapsförändringar påverkar växters utbredning
  Professor Sara Cousins, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
 • 16.00 Andra bullar? Vete från forntid till nutid
  Docent Matti Leino, Nordiska museet
 • 16.30 Släktforskning över miljontals år
  Doktorand Eva Larsén, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Information om dagen på Bergianska trädgårdens hemsida

Aktiviteter för skolbarn ordnas av Naturens Hus. Dessa aktiviteter måste bokas i förväg.

Dessutom anordnas aktiviteter i Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå under denna dag.

Fascinerande växters dag har arrangerats sedan 2012 i mer är 50 länder runt om i världen under namnet Fascination of Plants Day. Dagen samordnas internationellt av European Plant Science Organisation, EPSO.