Picture a scientist

Sektionen för geo- och miljövetenskaper och Genusakademin vid Stockholms universitet arrangerar en digital filmvisning av filmen Picture a Scientist. Filmen finns tillgänglig mellan 31 januari och 2 februari, följt av en paneldiskussion fredagen den 5 februari kl. 15. 

Mer information på engelska

Trailer och information om filmen på pictureascientist.com

Anmäl dig här senast den 27 januari