ForskarFredag vill lyfta upp vardagsnära och aktuell forskning för att skapa dialog mellan forskare och allmänheten och arrangeras i bla Stockholm av Vetenskapens hus tillsammans med SU, KTH och KI. Evenemanget är en del av European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 300 städer och når över en miljon besökare i Europa den sista fredagen i september.

Både naturvetenskapliga området samt hum/sam området deltar. Dagen är fylld av aktiviteter såsom KeyNote föreläsningar, Möt tre forskare på scenen, Forskardialoger med skolklasser, Fysikshow samt utställningar. Liksom tidigare år arrangerar SciLifeLab aktiviteter och under eftermiddagen avgörs Stockholms delfinal i den rikstäckande tävlingen Forskar Grand Prix. Läs mer om ForskarFredag samt om FysikFest som är en del av ForskarFredag och anordnas på lördagen dagen efter.

 

ca 4000 besöker ForskarFredag. Foto Lina Enell