Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) lanserar nu projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

Boka plats till seminariet här

Projektet har tre teman :

Vatten som begränsad resurs - kretslopp och förvaltning.
Klimatförändringar - konsekvenser av större variationer i nederbörden.
Det urbana - vattenförsörjning i växande städer och samhällen.

Tillgång till rent vatten kan bara lösas genom dialog och samarbete mellan aktörer från alla delar av samhället. Det krävs också goda exempel på lösningar. Därför samlar IVA nu aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik kring projektet.

Välkommen till ett seminarium och en dialog kring projektets frågeställningar. Bidra med dina synpukter på hur IVA bäst kan bidra till lösningar på utmaningarna för att säkra en hållbar vattenförsörjning.

Medverkar gör bland andra:

Tord Svedberg, vd IVL och ordförande i projektets styrgrupp
Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet och ordförande för arbetsgruppen med fokus på klimatförändringar
Elisabet Kvarnström, forskare på RISE och adungerad professor i VA-teknik på Luleå Tekniska Universitet
Kenneth M. Perssson, professor vid Lunds tekniska högskola och forskningschef på Sydvatten som kommer att vara ordförande projektets arbetsgrupp kring kretslopp och förvaltning
Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad och ordförande för arbestgruppen kring vattenförsörjningen i växande städer och samhällen.
Tuula Teeri, vd IVA
Staffan Eriksson, huvudprojektledare, Hållbar vattenförsörjning

Moderatorer är Linda Olsson, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig i projektet.

Kontakta eva.lagerblad@iva.se om du har några frågor

NÄR

Torsdag den 30 januari 2020
16:30 - 18:00 följt av vattenmingel

VAR

IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm