Kursen behandlar handledarsituationen, bl.a. samspelet handledare/doktorand, konflikthantering, interpersonella processer m.m. och ges i form av lektioner och gruppövningar. Naturvetenskapliga fakultetens organisation och forskarutbildning kommer även att belysas.

Kursen är öppen för alla inom fakulteten som är handledare inom forskarutbildningen.
Även etablerade handledare är välkomna att gå kursen. Antalet deltagare begränsat till 14!

Kursledare och lärare: Krister Gerner. Övriga lärare: Malena Ivarsson, Stefan Nordlund. Kursen arrangeras av Krister Gerner och Malena Ivarsson i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Kursen ges på svenska.

Ev. frågor besvaras av Mikael Stenberg, tel. 16 20 86, e-post: mikael.stenberg@su.se eller Stefan Nordlund: stefan.nordlund@dbb.su.se

Kursanmälan skickas till Naturvetenskapliga fakultetskansliet, att. Mikael Stenberg, Södra huset A3, 106 91 Stockholm senast den 31 december 2018