Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".

Detta händer i området kring Frescati den 22 maj:

Biologisk mångfald: hot och möjligheter

Vi uppmärksammar dagen med biodiversitetstårta och seminarium på temat "Biologisk mångfald: hot och möjligheter". Biologidoktoranderna bjuder sedan in till pub och mingel. Program och anmälan

 

Baltic Breakfast - Fiske i skyddade områden

Välkomna på Baltic Breakfast den 22 maj, biologiska mångfaldens dag, där reglering av fiske i skyddade områden kommer att diskuteras som ett sätt att öka kvaliteten på marint skydd. Medverkar gör Sofia Wikström, docent i marinekologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Ulf Bergström, marinekolog och verksamhetsledare för områdesskydd och marin planering vid Kustlaboratoriet SLU Aqua.

Tid: kl.8.30-9.15 (frukost serveras från kl. 8.00).
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 (obs, föranmälan krävs) eller via livesändning.

Mer information och anmälan på Östersjöcentrums hemsida

 

Aktiviteter anordnade av Naturhistoriska riksmuseet

Lär dig om Livets träd. Hur är allt levande på jorden släkt med varandra? Kom och testa att bygga Livets träd med museets experter!

Gå ut i naturen och spela artbingo. Artbingo-brickor kan du ladda hem på museets hemsida.

Program och mer information finns på nrm.se

 

Tuja-kottar. Foto: Gunvor Larsson, Bergianska trädgården

I Bergianska trädgården

Under eftermiddagen kan du gå på flera olika visningar med Bergianska trädgårdens botanister. Då kan du lära dig mer om örters variationsrikedom, växter i tropisk regnskog och Makaronesien – en botanisk hotspot. Se programmet på bergianska.se.

 

 

 

Fågelskådning vid Lappkärret/Spegeldammen

Organisatör: Stockholms Ornitologiska Förening
Följ med på en tur under sakkunnig ledning på Norra Djurgården. Samling vid Frescativägen 40 klockan 07:00. Mer information www.biomfdag.se


Insektsspaning i Stora skuggan

Organisatör: Entomologiska föreningen i Stockholm
Vi letar efter insekter tillsammans, på land och i vatten. Alla åldrar, alla kunskapsnivåer! Kunniga entomologer finns på plats vid Spegeldammen kl 14-17. Mer information på www.biomfdag.se


Bolincentrets klimatfestival 21-23 maj

Under Bolincentrets årliga Klimatfestival får du träffa våra klimatforskare och under lekfulla former lära dig mer om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem. Program och mer information