Program 

Obs, programmet är preliminärt och kan komma att justeras något. 

19 maj Dag 1 (onsdag)

13.00 – 13.15 Välkommen och presentation av programmet 
Utbildningsledarna

13.15 – 14.00 Life after your PhD – how to optimise your possibilities. 
Emily Freeland, Fysikum (SU)

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 14.45 Karriär utanför akademien. 
Karin Åmossa, Chefsutredare, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) (disputerad 2004, Ekonomisk historia, SU)

14.50 – 15.50 Fyra perspektiv och panel modererad av Karin Åmossa

  • Agnes Ers, Verksamhetsstrateg, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (disputerad 2006, Etnologi, SU) 
  • Anette Hulth, Biträdande enhetschef, Folkhälsomyndigheten (disputerad 2004, Data- och systemvetenskap, SU) 
  • Christine Öberg, Advisor Regulatory Affairs, Scandinavian Development Services (SDS) (disputerad 2012, Biologi, KI) 
  • Martin Isaeus, VD AquaBiota Water Research (disputerad 2004, Växtekologi, SU)

15.50 - 16.00 Summering av dagen

 

20 maj Dag 2 (torsdag) 

09.00 – 12.00 Karriär inom akademien:

09.10 – 09.40 Omställningsavtalet samt tidsbegränsade anställningar inom SU
Carl-Axel Holmberg, arbetsrättsjurist, Personalavdelningen (SU)

09.45 – 10.15 Att söka finansiering
Viviana Stechina, forskningssekreterare, Avd. för forsknings- och samverkansstöd (FS; Office for Research, Engagement and Innovation Services (REIS)) (SU)

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.30 Fyra perspektiv och panel, modererad av Catharina Sitte-Durling, chef vid Juridiska fakultetskansliet (SU) (disputerad 2005, Rättsvetenskap, SU)

  • Diana Garavito Bermudez, lektor, Institutionen för specialpedagogik (SU) (disputerad 2016, Pedagogik, SU)
  • David Cardell, lektor och studierektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (disputerad 2015, barnstudier/tema Barn, LiU)
  • Gustaf Hugelius, lektor, Institutionen för naturgeografi (disputerad 2011, Naturgeografi, SU) 
  • Frantzeska Papadopoulou Skarp, lektor, Juridiska institutionen (disputerad 2014, Rättsvetenskap, SU)

11.30 – 11.45 Summering av dagen samt utvärdering 

 

Plats och anmälan

Karriärdagen kommer att anordnas via Zoom. Länk tillhandahålls senare. Evenemanget genomförs på svenska med undantag för en punkt (se ovan). Det går dock bra att ställa frågor på engelska. Vi ser gärna att du anmäler dig till evenemanget, länk till anmälan.

För frågor om evenemanget, kontakta Ulrika Kaby.