Varför en klimatfestival?

Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastrofer och hot. Många får ångest av att höra nyheterna. Visst är det allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler: 132 länder har godkänt klimatavtalet COP21 som förhandlades fram i Paris 2015, det nu är billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen, och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld. Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus har under ett par år arrangerat Bolinveckan för unga. I år erbjuds fler möjligheten att träffa klimatforskare och under lekfulla former lära sig vad vi vet om klimatförändringarna och vad vi kan gör åt dem. Bolincentrets klimatfestival kommer att återkomma varje år.

Aktiviteter

  • Aktivitetstorg för grundskoleelever, gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
  • Aktiviteter för högstadieelever och mellanstadieelever
  • Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
  • Bert Bolinföreläsningen för klimatforskning, Populärvetenskaplig föreläsning för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
  • Stockholm International Water Institute:s workshop om klimat och vatten för lärare

Kontakt

Läs mer om klimatfestivalen på Bolincentrets hemsida

Anmälan och frågor: bolin@su.se