Anmälan senast 6 mars via denna länk

PRELIMINÄRT PROGRAM

9.30 - 9.40 Välkomna! Joakim Edsjö, Ordförande för Grundutbildningsberedningen

9.40 - 10.20 Presentation av betänkanden En strategisk agenda för internationalisering och Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. Agneta Bladh, särskild utredare Internationaliseringsutredningen

10.20 - 10.40 Rekrytering av masterstudenter. Helene Komlos Grill, Projektledare internationell kommunikation, Samverkansavd. 

10.40 – 10.55 Att studera på naturvetenskapliga fakulteten som internationell student. Lukas Scholz, Masterstudent 

10.55 - 11.05 Paus

11.05 - 11.50 Framgångsrika strategier för rekrytering av internationella masterstudenter. Lina Solander, Internationell koordinator, Uppsala universitet 

11.50 - 12.20 Det naturvetenskapliga områdets arbete med utbildningsportaler. Jessica Slove Davidson, Studierektor, BIG

12.30 – 13.30 Lunch på Fakultetsklubben

13.30 – 13.45 Global Engagement – Långsiktig plan för Stockholms universitets internationella verksamhet. Maria Wikse, Internationell samordnare, Avdelningen för forskningsstöd

13.50 – 13.45 Presentation av rapporten Det akademiska värdet av mobilitet. Anders Ahlstrand, Utredare, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, Universitets- och högskolerådet (UHR) 

14.30 – 15.15 Proaktiv studievägledning för att öka antal utresande utbytesstudenter. Martin Bolinder och Bitte Söderberg Roth, studievägledare, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet 

15.15 – 15.30 Fika 

15.30 – 15.45 Lärdomar från att vara på Erasmus+utbyte – ett studentperspektiv 

16.00 – 16.45 Det globala klassrummet. Alastair Creelman, E-lärande specialist, Linnéuniverstetet 

16.45 - 17.00 Konferensen avslutas 

Varmt välkomna!


Konferensen är gratis men vid sen avbokning (efter måndag 18 mars) debiteras 500 kr. Begränsat antal platser till lunchen så anmäl dig snarast!