Utställare som vill träffa studenter inom matematik, fysik och astronomi är välkomna till en hel dag i Kräftriket. De som vill träffa studenter som läser biologi, geovetenskap, geologi, kemi, miljövetenskap och meteorologi mm är välkomna till en eftermiddag i Aula Magna. Givetvis går det att vara med på båda utställningarna om man vill. Studenterna som besöker arbetsmarknadsdagen läser från grundnivå upp till forskarnivå. 

För mer information kontakta Per Nordström, mob 0702-28 61 60 alt per.nordstrom@su.se