Martin Jakobsson som är professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet berättar om årets expedition med isbrytaren Oden till norra Grönland.

Läs mer och anmäl dig här på Kungl. vetenskapsakademiens hemsida

 

Martin Jakobsson. Foto: Björn Eriksson

Martin Jakobsson. Foto: Björn Eriksson