Föreläsningen beskriver denna idé och hur den vuxit fram. Eventuellt kan observationer avslöja ifall en av våra dimensioner är överflödig.

-- Bo Sundborg, professor i teoretiskfysik vid Stockholms universitet