Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. I områdesnämnden tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras. Vid informationsmötet deltar vicerektor/dekan, prodekan, sektionsdekaner, grundutbildningsberedningens ordförande och valberedningens ordförande.

Välkommen till informationsmöte 

Datum och tid: Tisdag 28 januari, kl 09.00-10.00
Plats: G-salen, Svante Arrhenius väg 20C

Frågor kan ställas både på svenska och engelska.

 

Henrik Cederquist, vicerektor, dekan
Ylva Engström, prodekan