Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss närmare svaret på frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?

Sara Strandberg
Sara Strandberg

— Möt Sara Strandberg, Professor i partikelfysik vid Stockholms universitet.

Fysikum, Stockholms universitet, ger regelbundet populära föreläsningar i fysik. 
Läs hela programmet: www.fysik.su.se

Alla föredrag är på AlbaNova universitetscentrum - Roslagstullsgatan 21, Stockholm
Oskar Kleins Auditorium