Vad är Erasmusprogrammet?

SU erbjuder många möjligheter genom flera olika utbytesprogram att få erfarenhet från studier utomlands. Inom Erasmus läser du vid ett lärosäte i Europa, en till två terminer. Du kan endast åka till ett av de lärosäten som skrivit avtal med någon institution vid SU. Störst chans att få en plats är via din institutions egna avtal. En av fördelarna med just Erasmusprogrammet är att du som reser ut som Erasmusstudent får stipendium (för fysiskt utbyte).

På SU:s centrala sidor finns mer generell information Erasmus+ - Stockholms universitet.

För mer information om ansökningsprocessen - kontakta utbyteskoordinatorn vid din institution.

Vart kan jag åka?

Erasmus-avtalen skrivs mellan en institution vid SU och mottagarlärosätet. Alla avtal finns i en databas och du kan söka de avtal som din institution har.

Databasen hittar du här: MoveON - Departmental Agreements and Networks