Vad händer egentligen händer vid ett vulkanutbrott respektive en jordbävning och varför är vulkanismen så viktig för livet på jorden?

Om du är intresserad av detta eller andra områden inom geologi och geovetenskap – gå en av våra orienteringskurser – du kan göra en sen anmälan fr.o.m. 15 december på antagning.se.

Världens vulkaner, 7,5 hp – www.geo.su.se/varldensvulkaner
Jordbävningar, 7,5 hp – www.geo.su.se/jordbavningar
Grundämnenas upptäckt, 7,5 hp – www.geo.su.se/grundamnen
Snowball Earth-hypotesen, 7,5 hp – www.geo.su.se/snowball
Livets utveckling, 7,5 hp – www.geo.su.se/livetsutveckling
Öknar, 15 hp – www.geo.su.se/oknar

När man hör ordet vulkan så tänker man främst på något som skapar förstörele och död men utan vulkaner skulle det inte finnas något inget liv på jorden
När man hör ordet vulkan så tänker man främst på något som skapar förstörele och död men utan vulkaner skulle det inte finnas något inget liv på jorden