Övergripande mål

  • Att hävda den fria grundforskningen 
  • Att bedriva internationellt framstående forskning och utbildning
  • Att bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med vetenskaplig forskning
  • Att bidra till samhällets utveckling genom att tillgodose dess behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap
  • Att värna om ett effektivt och rationellt, kollegialt baserat arbetssätt 

Studenter

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Helårsstudenter 

2021

2020

2019

4 105 3 792  3 149 


Uppdragsutbildning

(% kvinnor/män)

Helårsprestationer

Helårsstudenter

2020

95 (85/15) 116 (82/18)

2019

85 (84/16) 105 (81/19)


Utbildning på forskarnivå

(% kvinnor/män)

Aktiva

Nyantagna

2020

663 (48/52)           113 (50/50)     

2019

670 (46/54)   144 (48/52)

 

Examina

(% kvinnor/män)

Kandidatexamen

Magister-/Masterexamen

Doktorsexamen

2020

227 (58/42)               266 (55/45) 114 (41/59)          

2019

204 (51/49) 273 (52/48) 115 (37/63)

 

Personal

Årsarbetskrafter

 

 2021

2020

2019

Professorer*

176 180  179

Lektorer

121 118   116  

Bitr. lektorer

29 35 35

Forskare

366 338 343

Postdoktorer

160 159 144

Doktorander

627 663 670

Tekn/adm

424 431 436

 

 

Publikationer

 

2020

2019

Referee-granskade

1987    1912   

 

Forskningsindikatorer

 

2021

 2020

2019

VR-medel*

206 (13,4)  158 (11,9) 143  (12,9) 

Antal WAF**

3 Ingen utlysning 3

Antal ERC-bidrag***

5 1 3

 

*VR-medel till SU inom naturvetenskap och teknik i Mkr (procent av totalt utdelade medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap). Källa: VR:s årsredovisning 2020
**Antal Wallenberg Academy Fellows till området. 
***Forskare som under året beviljats ERC-bidrag med SU som värd från start.

 

Ekonomi

Utbildning på grund- och avancerad nivå

2021

2020

Anslag 357 Mkr 303 Mkr
Externa bidrag* 13 Mkr 39 Mkr
Externa uppdrag* 12 Mkr 14 Mkr

Forskning och utbildning på forskarnivå

 
Anslag 934 Mkr 940 Mkr
Externa bidrag* 1 160Mkr 1 040 Mkr
Externa uppdrag* 68 Mkr 48 Mkr

Totalt

2 544 Mkr

2 397 Mkr

 

*Rör förbrukade medel

 

Ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien 2021

51 ledamöter från fakulteten