Fawad Hassan. Foto Joakim Edsjö
Fawad Hassan. Foto Joakim Edsjö

Fawad Hassan, Fysikum, utses till Årets lärare 2015 för sin målvetenhet och ambition att alla studenter ska förstå även de svåraste aspekterna av fysikundervisningen på de kurser han undervisar. Genom dialog med studenterna under utomordentligt väl planerade och strukturerade föreläsningar och seminarier lyckas Fawad skapa en fördjupad förståelse för begrepp och processer där han tydligt bygger vidare på tidigare kunskaper. Fawad utgår konsekvent från det han identifierat att studenterna tycker är svårt och arbetar med studenternas förståelseutveckling samtidigt som han lyckas hålla en hög stämning med hjälp av en djup och bred kunskap om de teorier och teoretiker som undervisningen bygger på.