Pris till Årets lärare utdelas årligen till högst en pristagare per fakultet. Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han/hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet.

Rektor har nu beslutat om Årets lärare 2012. Pristagarna tilldelas 50 000 kronor vardera. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Pristagarna får också ett diplom som utdelas av rektor vid installations- och promotionshögtiden i höst.

På naturvetenskapliga fakulteten har Magdalena Rosell, anställd vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet men med hela sin undervisning förlagd till Stockholms universitet, utsetts för sitt innovativa och gränsöverskridande arbete med Stockholms universitets nutritionistutbildning. I egenskap av studierektor för masterprogrammet i nutrition har Magdalena under Bolognaprocessen tagit initiativ till en rad pedagogiska utvecklingsarbeten vid institutionen. Intresset för pedagogisk utveckling genomsyrar även hennes arbete med de egna studenterna. Såväl undervisningen som examinationen uppskattas av studenterna som genuina lärtillfällen. Vidare har Magdalena genom sitt särskilda intresse för vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi gjort viktiga insatser för att fördjupa studenternas vetenskapliga förhållningssätt.

Läs om övriga pristagare här