Årets stipendiat är Jonas Sellberg 28 år, Fysikum. Avhandlingens titel är “X-ray scattering and spectroscopy of supercooled water and ice” och disputationen ägde rum 2014-05-30. Jonas Sellberg har genomfört sin experimentella verksamhet vid SLAC National Accelerator Laboratory där han utnyttjat frielektronlasern LCLS och i samarbete med flera grupper bland annat medverkat till en mätning av strukturen på vatten i så kallat ”ingen-mans land”. Avhandlingsarbetet har resulterat i publikationer i högt rankade tidskrifter.

Kontaktperson: Carina Nymark, Områdeskansliet för naturvetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-16 17 67, e-post
carina.nymark@su.se