Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2015 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 40.000 kronor. 

Årets stipendiat är Helena Lundberg 32 år, Institutionen för organisk kemi. Avhandlingens titel är “ Direct amide formation catalyzed by group IV metals” och disputationen ägde rum 2015-06-12. Helena Lundberg har under sina år som forskarstuderande medverkat i ett flertal olika projekt som lett till publikationer i internationellt framstående tidskrifter. Hennes huvudsakliga område för avhandlingsarbetet innefattar utveckling av nya katalytiska metoder för framställning av mycket användbara organiska föreningar.