Åsa Borin. Foto: Eva Dalin
Åsa Borin. Foto: Eva Dalin

I rollen ingår också att vara ställföreträdande förvaltningschef. Åsa har tidigare arbetat  på Stockholms universitet som studievägledare och som utbildningsledare. Hon är kemist i botten. 

– Jag ser väldigt mycket fram emot att börja som planeringschef i januari. Det känns väldigt spännande med denna nya utmaning, säger Åsa Borin.

Susanne Thedéen slutar på Stockholms universitet i januari för att bli landsantikvarie och chef för Gotlands museum. Åsa Borin tillträdde den 9 januari.

Rekrytering av ny kanslichef pågår.