Östersjön mår dåligt. Mer kunskap måste nå politiker och myndigheter men också allmänheten. Är ett ökat medborgarengagemang lösningen? Kan en stark opinion få de politiska besluten att genomsyras av det mod och den långsiktighet som är nödvändiga för att vända utvecklingen? Vad kan forskningskommunikation bidra med?

Under Almedalsveckan i början av juli arrangerade Östersjöcentrum ett seminarium - Hav Tröst! Delad kunskap kan rädda Östersjön.

Läs mer om seminariet