Visst har det under de senaste decennierna byggts splitter nya reningsverk i Polen och Baltikum som allt bättre tar hand om kväve och fosfor, men många skadliga ämnen rinner fortfarande rakt igenom verken och ut i havet. Antibiotika, hormoner, antihistaminer, epilepsimediciner, smärtstillande ämnen, blodtryckssänkande medel och mycket annat.

Läs hela artikeln i NyTeknik

Askö marinbiologiska laboratorium
Askö marinbiologiska laboratorium