Nu är det sjätte omgångens unga forskare som premieras och beloppet har höjts till 4 miljoner kronor varav 60 000 i stipendium. Forskningen som premieras handlar bland annat om effektivare energianvändning, där ett fokuserar på och trådlösa nätverk, och ett annat på energisnåla organiska lysdioder. Här finns algoritmer och verktyg för optimering av medicinska magnetröntgen MRI-bilder och ny teknik för masspektrometrisk analys av molekyler.
Flera projekt kretsar kring hur RNA (ribonukleinsyra) påverkar kroppen och olika sjukdomsförlopp. Det handlar om samspelet mellan icke-kodande RNA (ribonukleinsyra) och sjukdomars uppkomst, om hur RNA i DNA bidrar till stabilitet i normala celler och vad som händer vid transformationen till cancerceller eller hur så kallat mikro-RNA rör sig och hur det reglerar proteiner. Ytterligare ett projekt fokuserar på att bättre förstå mekanismerna för hur hudcancer utvecklas, ett annat om att identifiera genetiska riskfaktorer för neuropsykiatriska sjukdomar. Förhoppningen är forskningen ska bidra till nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Antalet ansökningar var 63, varav 15 från kvinnor. Av de 12 beviljade projekten leds 5 av kvinnor.
- Ingvar Carlsson Award ger unga och lovande forskare möjlighet att etablera sig i Sverige med nyfunnen kompetens och erfarenhet från utländska lärosäten, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Stiftelsen knyter stora förväntningar till denna nya generation av forskare. Vi ser fram mot att följa deras karriär där växelverkan med näringsliv och samhälle är viktiga inslag. Därför inkluderar bidraget även ett ledarskapsprogram.
De tolv bidragsmottagarna är:


Eric Johnston
Utveckling av Zipper-styrd peptid kopplingsmetod
Stockholms universitet


Emil Björnson
Holistisk optimering av energieffektivitet i mobilnät
Linköpings universitet

Karl Börjesson
Singlett-insamlande för snabb och effektiv ljusproduktion
Göteborgs universitet


Anders R. Clausen
Inkorporering, bearbetning och borttagande av RNA I DNA
Göteborgs universitet


Maria Genander
Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling I hud
Karolinska Institutet


Pontus Giselsson
Verktyg och algoritmer för realtidsoptimering
Lunds universitet


Anna Hanner
Bioinspirerade kapslar för nya användningsområden
KTH


Magnus Jonsson
Organoplasmonisk fototermoelektronik för energiutveckling
Linköpings universitet


Ingela Lanekoff
Nya tekniker för molekylär avbildning och karaktärisering
Uppsala universitet


Edmund Loh
Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion?
Karolinska Institutet


Katja Petzold
Hur mikro-RNA rör sig – betydelse för regelerande RNA-funktion
Karolinska Institutet


Kristiina Tammimies
Mot personaliserad medicin vid neuropsykiatriska diagnoser
Karolinska Institutet