STORT GRATTIS till forskarna och till SU!!!

Huvudsökande: professor Anders Nilsson, Fysikum (Kemisk fysik)
Projekt: ”Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time”
Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år

Huvudsökande: professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi
Projekt: ”Catalytic Composites for Sustainable Synthesis”
Beviljat anslag: 35 785 000 kronor under fem år

Huvudsökande: Dr Jorrit Leenaarts, Institutionen för astronomi (Institutet för solfysik)
Projekt: ”Fundamental magnetic processes in the solar chromosphere”
Beviljat anslag: 33 950 000 kronor under fem år

Huvudsökande: professor Michael Tjernström, Meteorologiska institutionen (MISU)Projekt: Arctic Climate Across Scales
Beviljat anslag: 29 900 000 kronor under fem år
 

Läs mer om forskarna och projekten på webben: http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/stora-projektanslag-fr%C3%A5n-knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-1.300618 och på KAW:s webb: http://www.wallenberg.com/KAW/press/22-framstaende-svenska-forskningsprojekt-delar-pa-752-miljoner-kronor