Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Rambidrag inom klimat och miljöpåverkan. Av 14 ansökningar har sex beviljats medel. Totalt fördelas 25,7 miljoner över en treårsperiod varav 13,2 miljoner till svenska forskare och resten till forskare verksamma vid LSCE i Paris.

Läs mer under Vetenskapsrådet