Under två veckori juni varje år får 128 gymnasieelever möjlighet att prova på att forska vid Stockholms universitet under handledning av doktorander på institutionerna. Projekten är en del av pågående forskning där handledaren "designar" projekten utifrån sin egen forskning inom kemi, fysik, biologi eller geovetenskap. Eleverna kan antingen forska på ett forskningslaboratorium eller ute i fält. Då kan man vara uppe i Tarfala, som är Sveriges högst belägna forskningsstation, eller på Askö i Stockholms södra skärgård.
- För många elever kan detta ha betydelse för framtida ämnesval och omkring 20 procent av eleverna återkommer sedan och läser en motsvarande utbildning, säger Agneta Norén projektledare för forskarskolan. 

Läs mer om forskarskolan
  Tarfala forskningsstation öster om Kebnekaise på 1135 meters höjd

Tarfala forskningsstation öster om Kebnekaise på 1135 meters höjd