En internationell utvärderingspanel har under våren 2013 utvärderat Stockholm Resilience Centre (SRC) på uppdrag av Mistra. Utvärderingspanelen ger centret i allt väsentligt lovord. Panelens bedömning är att SRC till och med har överträffat de ursprungliga förväntningarna och etablerat sig som världsledande inom resiliens- och hållbarhetsforskning. De vetenskapliga publikationerna är imponerande både i kvalitet och kvantitet. SRC har med sin forskning gett viktiga bidrag till internationella policyprocesser.
– Intentionen har hela tiden varit att stötta SRC under en 12-årsperiod säger Lars-Erik Liljelund. Utvärderingen visar att centret är mycket framgångsrikt och då ska vi naturligtvis fortsätta vårt åtagande.

På initiativ av Mistra inrättades år 2007 Stockholm Resilience Centre som ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms universitet. I det avtal som upprättades angavs en möjlighet att förlänga avtalet med en andra period 2014-2018 om de övergripande intentionerna med satsningen hade uppfyllts vilket nu skett.
– Vi är väldigt glada att Mistra har bestämt sig för att fortsätta med bidra med grundfinansiering av centret. Den externa utvärderingen som gjorts under våren visar att vi har överträffat Mistras förväntningar, och vi är tacksamma för det förtroende vi fått att bygga ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på social-ekologiska system och resiliens, säger Stockholm Resilience Centres föreståndare Johan Rockström i en kommentar.

Mid-Term Evaluation – Stockholm Resilience Centre 2013 (pdf)