Träffen syftade till att skapa ideér och konkreta förslag – akademi och arbetsliv behöver utveckla konkret samarbete som minskar steget mellan den högre utbildningen och arbetslivet.

Utgångspunkten för workshopen var NOTIS (Naturvetenskap och Teknik i Samhället), ett EU-finansierat projekt vid KTH och Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Projektet vänder sig främst till högskolelärare vid lärosätena. Hans Adolfsson (bilden, andra personen från vänster), prorektor Stockholms universitet, talade bland annat om det viktiga kontaktskapande arbetet mellan akademi och arbetsliv, och om högskolelärarnas nyckelroll.

Workshopen var ett samarbete mellan NOTIS, Länsstyrelsen och SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.