Sedan höstterminen 2007 har antalet förstahandssökande till de naturvetenskapliga kandidatprogrammen vid Stockholms universitet ökat med nästan 50 %. Samtidigt så har antalet förstahandssökande till de naturvetenskapliga masterprogrammen ökat med närmare 100 % sedan höstterminen 2009.