Läser du eller har du läst vid Stockholms universitet? Visste du att du är en alumn?

Välkommen att anmäla dig till Alumndagen 3 oktober kl 15-20 för inspirerande återträff om karriär och ledarskap, då det finns möjlighet att träffa dina tidigare kurskamrater, nuvarande studenter och universitetets personal. Anmäl dig här!