Program:
18.00–18.45
Drop in på plan 1 i Geovetenskapens hus, Frescati
 
18.45–20.30
DeGeersalen
Träffa alumner som berättar om sina arbetslivserfarenheter
och ta del av ny forskning med tema hav
 
20.30–22.00
Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus
Vi bjuder på en smörgås med dryck.