Målet med MAGIC-DML (Mapping, Measuring and Modeling Antarctic Geomorphology and Ice Change in Dronning Maud Land) som expeditionen heter är att rekonstruera isens historia, särskilt hur dess tjocklek och dynamik har varierat över tiden. Genom att samla och bestämma åldern av stenprover vid olika höjder på nunatakerna kan numeriska modeller av isplåtförändringar testas och förbättras. Modellerna hjälper forskarna att förstå hur isläget påverkas av klimatförändringar både historiskt och i framtiden. I huvudsak använder vi nunatakerna som "dipsticks" för att studera hur isen har tunnat ut som ett resultat av klimatförändringar.

Ödsligheten och tystnaden på inlandsisen är total. Foto Per Nordström
Ödsligheten och tystnaden på inlandsisen är total. Foto Per Nordström

Med på expditionen från Stockholms universitet är bla Professor Arjen Stroeven från institutionen för naturgeografi samt doktoranden Jennifer Newall samt nydisputerade Robin Blomdin. Expeditionen pågår från mitten av december till mitten av februari 2018.

Läs mer om MAGIC-DML