Inom ramen för vår verksamhet har vi ett antal stipendier som i första hand vänder sig till doktorander till konferenser och kurser samt för post doc vistelse utomlands. Vid denna utlysning ingår även resebidrag för studenter på grundnivå som vill göra examensarbete utomlands eller sommarforskning 5-7 veckor. Sista ansökningsdag är den 31 Januari.

https://www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-priser/soka-stipendier/ifs-stiftelse-for-farmacevtisk-forskning/