Inom ramen för Apotekarsocietens verksamhet finns nu ett antal stipendier att söka, bland annat till doktorander för konferenser och kurser samt för post doc vistelse utomlands. Vid denna utlysning ingår även stipendier för 5 till 7 veckors sommarforskning för studenter på grundnivå.

Läs mer om stipendierna på Apotekarsocietens hemsida