David Drew: Foto: Niklas Björling
David Drew: Foto: Niklas Björling

Arrhenius-plaketten har delats ut årligen sedan 1960 av Svenska Kemisamfundet, till minne av vetenskapsmannen Svante Arrhenius. Plaketten delas ut till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område.

2020 års Arrhenius-plakett går till David Drew vid Institutionen för biokemi och biofysik och delas ut den 24 februari. I samband med utdelningen kommer David Drew att hålla en presentation om sin forskning. Presentationen kan du följa via Zoom. Se mer information på Kemisamfundets webbplats.