Arrheniuslaboratoriet. Foto: Eva Dalin.
Arrheniuslaboratoriet. Foto: Eva Dalin
 

Lokalen är tillgänglig som vanligt fram till 23 december. Redan nu flyttar vi dock kurslitteraturen till huvudbiblioteket vilket beräknas vara klart i januari. Håll dig uppdaterad om flytten på bibliotekets webbplats där vi uppdaterar löpande. För studieplatser hänvisar vi till Frescatibiblioteket efter årsskiftet.

Om du har några frågor kring ombyggnationen på Arrhenius är du välkommen att höra av dig till Conny Johansson på Fastighetsavdelningen.

Om du har några frågor till biblioteket kring flytten är du välkommen att kontakta Anders Söderbäck (Sektionschef för sektionen för kundservice på Frescatibiblioteket). För övriga biblioteksrelaterade frågor hänvisar vi som vanligt till vår kundservice.