Stödpelare sattes dit och byggnaden är nu åter stabil och kan användas som vanligt. Det påbörjade underhållsarbetet kommer att fortsätta. 

 
Arrheniuslaboratoriet
Arrheniuslaboratoriet Foto: Eva Dahlin
 

Sprickorna i betongen har orsakats av inträngande fukt och fastighetsägaren Akademiska Hus genomför sedan i höstas underhållsarbeten på byggnaden. Under våren har man monterat stödpelare på 25 ställen, knackat bort angripen betong och satt in provisoriskt skydd för samtliga pelartoppar. I början av juni avlastades ytterligare balkar med 60 stödpelare på ett flertal platser invändigt på översta våningsplanet. Det var under detta arbete som byggnaden fick utrymmas som en säkerhetsåtgärd. Underhållsarbetet kommer att fortsätta och under kommande halvår ska stödpelarna ersättas av snyggare och bättre stålpelare på alla våningsplan. Därefter påbörjas reparationsarbetena på pelare och balkar utvändigt. Arbetet med reparation måste ske under det varma halvåret och därför kommer arbetet att avslutas efter sommaren 2014.  

Alla pelare och balkar på Hus A-H kommer att skyddas med en plåthatt och behandlas med en Goretex-liknande gel för att undvika återkommande angrepp. Detta arbete påbörjas under sommaren på de delar som inte behöver repareras.