Ett första steg var att formalisera samarbetet och formerna för hur samarbetet skulle ske. I december kunde glädjande nog alla fyra rektorerna skriva på ett amendment för det första kontraktet och ett projektinriktat kontrakt. Därmed skapades en grund för att kunna annonsera önskan om pre-proposals avseende forskningsprojekt från potentiella Principal Investigators (PI) inom de fyra Universiteten. Se dokumentet nedan.