Riksdagen har beslutat att stödet till de fyra nationella resurscentren i naturvetenskap och teknik ska upphöra.

Vi är djupt bekymrade över beslutet, som innebär avveckling av en värdefull och klassrumsnära resurs för landets lärare. Denna avveckling går stick i stäv med regeringens ambitioner att stärka kunskapsnivån inom naturvetenskap och teknik hos Sveriges elever.

Läs artikeln i Lärarnas tidning