Barbara Wolfarth. Foto: Niklas Björling

– Jag är jätteglad att min forskning hedras med Assar Haddings pris i geologi. Samtidigt känns det tråkigt att ingen annan kvinna sedan 1959 har tilldelats detta pris, säger Barbara Wolfarth.

Motivering 

På Kungliga Fysiografiska Sällskapets hemsida står följande prismotivering: 

Prisnämnden för 2021 års Assar Hadding Pris föreslår att årets pris tilldelas professor Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet.
Efter sin disputation vid Kölns universitet, Tyskland 1986 med en avhandling om senkvartära avlagringar i Schweiz (Das jüngere Quartär im Schweizer Seeland) arbetade Wohlfarth (f. 1956) några år bl.a. med ingenjörsgeologi vid ETH-Zürich innan hon kom till Lunds universitet 1991, först som gästforskare och sedan som forskningsassistent och docent vid Geologiska institutionen. Sedan 2002 är Wohlfarth professor vid Stockholms universitet, först vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och från 2007 vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Under denna tid har hon också varit dekan för Sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholms universitet. Wohlfarth är sedan 2012 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och har bl.a. varit ordförande för svenska UNESCO/IGCP kommittén och för Sveriges geologiska förening.

Assar Haddings pris i geologi

En donation för att hedra professor Assar Hadding utformades till en belöning, att utdelas vart tredje år, till en svensk person som genom författad vetenskaplig avhandling inom det geologiska forskningsområdet gjort sig särskilt förtjänt därav. Assar Haddings pris delades ut första gången 1959.