Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi och seniorprofessor i biokemi vid Uppsala universitet, har blivit utnämnd till adjungerad professor i kemisk fysiologi vid The Scripps Research Institute i La Jolla, Kalifornien.

The Scripps Research Institute är en av världens största privata men icke vinstdrivande forskningsorganisationer, internationellt erkända för sin forskning inom immunologi, molekylär biologi och cellbiologi. Mest framstående är institutet inom forskning på struktur och uppbyggnad av biologiska molekyler.