Vetenskapsrådet har tagit beslut om rambidrag inom infektion och antibiotika varav ett bidrag på över 13 MSEK gick till Anna-Lena Spetz på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Andra rambidrag gick till Åke Bergman (Kinasamarbeten), Martin Högbom och Xioadong Zhuo (röntgenkristallografi-Ångström). 

Bidragsbeslut om rambidrag inom infektion och antibiotika 2014

SciLifeLab har annonserat sina nationella projekt där flera bidrag gick till Stockholms universitet samt till samarbeten mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Announcement of National Sequencing projects that will receive SciLifeLab funding